Học WordPress cơ bản: Đăng nhập vào WordPress

Ngay khi  WordPress được cài đặt trên webhosting của bạn, bạn có thể truy cập trang đăng nhập WordPress từ hai URL khác nhau.

đăng nhập wordpress

URL đăng nhập WordPress:

Cách đầu tiên để truy cập URL Đăng nhập WordPress của bạn sẽ ở định dạng sau:

http://yoursite.com/wp-login.php

Bạn cũng có thể đăng nhập từ:

http://yoursite.com/wp-admin

Ví dụ: Với blog của mình, bạn có thể truy cập cunglaptrinh.com/wp-login.php hoặc cunglaptrinh.com/wp-admin để đăng nhập. Có thể tiện hơn nếu bạn Bookmark URL đăng nhập trang web của bạn vào trình duyệt.

Từ màn hình đăng nhập WordPress của bạn, bạn sẽ nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn thiết lập trong quá trình cài đặt WordPress.

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập WordPress của mình, bạn có thể nhấp vào liên kết “Bạn quên mật khẩu?” Để lấy thông tin qua email.

Hoặc đọc bài viết: Lấy lại mật khẩu WordPress

 

Viết một bình luận