Lời khuyên để giúp website của bạn bảo mật hơn phần 1

bảo mật website

Với mỗi ngày trôi qua, an toàn về thông tin ngày trở nên quan trọng hơn. Bài viết này đưa ra vài lời khuyên để giữ cho WordPress an toàn trong khi vẫn và nâng cao tính bảo mật tổng thể cho trang web WordPress. Hầu hết các mẹo được cung cấp ở đây là … Đọc tiếp