Hướng dẫn sử dụng theme Flatsome

Seri bài viết hướng dẫn sử dụng theme Flatsome – một theme có khả năng tùy biến cao, bạn có thể xây dựng bất cứ website gì từ bán hàng cho đến tin tức chỉ bằng cách kéo thả. Đây là theme đang rất hot ở VN và themeforest.

Hướng dẫn sử dụng theme Flatsome

Hướng dẫn sử dụng theme Flatsome từ căn bản đến nâng cao mới nhất: chỉnh sửa header, footer, logo, widget, sử dụng ux builder căn bản.

 • 1 Một số thao tác cơ bản
  • 1.1 Theme Options
  • 1.2 Chỉnh sửa Widget (Sidebar)
 • 2 Tùy biến màu sắc
 • 3 Tùy biến CSS
 • 4 Chỉnh sửa Menu
 • 5 Chỉnh sửa Header
  • 5.1 a. Cấu trúc của header và cách tùy biến
  • 5.2 b. Sửa nhanh nội dung dạng Block trong Main Header
  • 5.3 Tùy biến Header menu trên Mobile
 • 6 Chỉnh sửa Footer
  • 6.1 Nội dung chân trang
  • 6.2 Sửa thông tin bản quyền
 • 7 Chỉnh sửa Blocks
 • 8 Chỉnh sửa trang chủ
 • 9 Chèn mã JavaScript
 • 10 Tùy biến trang chi tiết sản phẩm
 • 11 Cấu hình Google Map API