Học WordPress cơ bản: Sử dụng Widget

widget trong wordpress

Widget trong WordPress sẽ giúp bạn thêm nội dung bổ sung và các tính năng vào sidebars của trang WordPress. Ví dụ các widget mặc định của WordPress như Archive, Category, Search hay Text. Một trong những điều tuyệt vời về Widget là chúng không đòi hỏi phải có kinh nghiệm kỹ năng lập trình … Đọc thêm

Học WordPress cơ bản: Đăng nhập vào WordPress

đăng nhập wordpress

Ngay khi  WordPress được cài đặt trên webhosting của bạn, bạn có thể truy cập trang đăng nhập WordPress từ hai URL khác nhau. URL đăng nhập WordPress: Cách đầu tiên để truy cập URL Đăng nhập WordPress của bạn sẽ ở định dạng sau: http://yoursite.com/wp-login.php Bạn cũng có thể đăng nhập từ: http://yoursite.com/wp-admin Ví … Đọc thêm