Robots.txt là gì? Cách tạo file Robots.txt trong WordPress

Bạn có biết: Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được việc Bot (spider) quét và lập chỉ mục đối với một trang xác định trên website của mình không? Tất cả được làm thông qua một file gọi là robots.txt. Robots.txt là một file text đơn giản, mục đích để nói cho các bot  … Đọc thêm

Tổng quan cụ thể về SEO Onpage

tổng quan cụ thể về seo onpage

[real3dflipbook id=”2″] Nội dung chính về tài liệu tổng quan cụ thể về SEO Onpage: 1. Hãy tạo một tiêu đề mô tả chính xác nội dung trang hoặc bài viết. 2. Tạo thẻ meta description cho bài viết dùng để miêu tả nội dung bài viết hoặc trang web. 3. Cải tiến cấu trúc … Đọc thêm