Tổng quan cụ thể về SEO Onpage

[real3dflipbook id=”2″]

tổng quan cụ thể về seo onpageNội dung chính về tài liệu tổng quan cụ thể về SEO Onpage:

1. Hãy tạo một tiêu đề mô tả chính xác nội dung trang hoặc bài viết.

2. Tạo thẻ meta description cho bài viết dùng để miêu tả nội dung bài viết
hoặc trang web.

3. Cải tiến cấu trúc URL

4. Cung cấp nội dung và dịch vụ chất lượng, bài viết phải mang tính
nguyên mẫu.

5. Sử dụng thẻ tiêu đề một cách thích hợp.

6.Tối ưu hoá việc sử dụng hình ảnh.

7. Tạo file robots.txt cho website.

8.Tạo liên kết nội bộ hoặc liên kết bên ngoài trong bài viết hoặc trang mới.

9. Mật độ từ khóa trong bài viết:

10. Kiểm tra chuẩn website với W3C.

[sociallocker id=25432]Tổng quan và cụ thể về SEO Onpage [/sociallocker]

 

Viết một bình luận