Hướng dẫn cài openlitespeed trên Directadmin

Từ phiên bản 1.57 directadmin bắt đầu hỗ trợ openlitespeed. Nếu các bạn đang sử dụng directadmin, có thể chuyển đổi sang openlitespeed bằng cách sau:

Bước 1: Kết nối VPS/Server qua SSH

Bước 2: Lần lượt chạy các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver openlitespeed
./build set php1_mode lsphp
./build set php2_mode lsphp
./build set php3_mode lsphp
./build set php4_mode lsphp
./build openlitespeed
./build php n
./build rewrite_confs

 

Viết một bình luận