Học WordPress cơ bản: Page VS Post

page và post

Nếu bạn là người mới bắt đầu làm quen với WordPress, thì bạn có thể sẽ gặp bối rối hoặc không biết đến sự khác nhau giữa Page và Post. Đây không phải là một khái niệm quá khó và với những gì mình sẽ nói dưới đây, hi vọng bạn sẽ nhìn ra được điểm … Đọc thêm

Học WordPress cơ bản: Cách tạo bài viết mới WordPress

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học được cách tạo bài viết mới trong WordPress. Lưu ý: Nếu bạn chưa hiểu rõ về sự khác nhau giữa Post và Page trong WordPress thì hãy xem bài viết sau. Đầu tiên, để tạo bài viết mới trong WordPress bạn cần đăng nhập vào website. Đường dẫn thường là example.com/wp-login. Sau … Đọc thêm