Nên dùng Blogger hay WordPress ? Bạn phù hợp với nền tảng nào?

blogger hay wordpress

“Nên dùng Blogger hay WordPress? Đâu là nền tảng tuyệt vời để viết Blog” Đây là câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong suy nghĩ nếu bạn đang có ý định tạo một blog cá nhân. Và với quá nhiều nền tảng viết blog như hiện nay thì đây thực sự là câu hỏi … Đọc tiếp