Tài liệu hướng dẫn sử dụng SAP Business One mới nhất 2019

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SAP Business One mới nhất , đầy đủ các quy trình chuẩn từ Mua hàng (Purchasing), Bán hàng (Sales), Quản lý kho (Inventory), Sản xuất (Production), Định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials), Dịch vụ (Service), Tài chính kế toán (Financials),…

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SAP Business One mới nhất 2019

1/ Hướng dẫn cài đặt SAP Business One

2/ Hướng dẫn sử dụng SAP Business One trên trình duyệt web

3/ Các phím tắt trong SAP Business One

4/ Hướng dẫn tạo mã hàng hóa (Item Master Data)

5/ Hướng dẫn tạo mã nhà cung cấp – khách hàng (Business Partner Master Data)

6/ Hướng dẫn quy trình mua hàng trong SAP Business One (Purchasing Process)

 

7/ Hướng dẫn quy trình bán hàng trong SAP Business One (Sales Process)

 

8/ Hướng dẫn quản lý kho trong SAP Business One (Inventory Transaction)

9/ Hướng dẫn quy trình sản xuất trong SAP Business One (Production)

 • Tạo mã nguyên vật liệu (Update)
 • Tạo định mức (Update)
 • Lập kế hoạch sản xuất (Update)
 • Tiến hàng sản xuất (Update)
 • Xuất kho NVL (Update)
 • Nhập kho thành phẩm (Update)
 • Kế hoạch nguyên vật liệu (Update)

 

10/ Dịch vụ (Update)

 • Service call (Update)
 • Thông tin bảo hành thiết bị (Update)

 

11/ Tài chính kế toán (Update)

 • Kỳ kế toán (Update)
 • Tài khoản kế toán (Update)
 • Hạch toán (Update)
 • Nghiệp vụ định kỳ (Update)
 • Quản lý ngân sách (Update)
 • Quản lý chi phí (Update)

Viết một bình luận