Hướng dẫn backup dữ liệu WordPress

hướng dẫn backup dữ liệu wordpress

Cho dù bạn đã viết blog một thời gian hoặc chỉ bắt đầu với blog, có một điều mà bạn hoàn toàn phải làm để duy trì sự an toàn của bạn: Đó là sao lưu cài đặt WordPress của bạn. Ngày nay, WordPress là một trong những nền tảng mạnh mẽ nhất để xây … Đọc tiếp