Khám phá khu vực quản trị trong WordPress (Dashboard)

khu vực quản trị wordpress

Để truy cập vào được trang điều khiển WordPress (hay còn gọi là WordPress Dashboard), đầu tiên bạn cần phải đăng nhập vào website của mình. Ngay sau khi hoàn thành thao tác này, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến một trang mới. Đây chính là trang WordPress Dashboard. Khu vực quản trị … Đọc tiếp