[Infographic] So sánh shared host, VPS và dedicated server

So sánh shared host, VPS và dedicated server

[Infographic] So sánh shared host, VPS và dedicated server Shared Hosting Shared Hosting được hiểu là một dịch vụ của web hosting nơi mà có rất nhiều website nằm trong một web server được kết nối với internet, bạn có thể hình dung rằng một nhà cung cấp hosting sẽ có một máy chủ đặt … Đọc tiếp