Học WordPress cơ bản: Chèn liên kết vào WordPress

Trình soạn thảo trong WordPress giúp bạn dễ dàng chèn liên kết/link đến các trang web khác trong nội dung của bạn.

Chèn liên kết trong WordPress

1. Từ trình soạn thảo trang hoặc bài viết WordPress, chọn đoạn văn bản mà bạn muốn được liên kết.

2. Khi bạn đã chọn văn bản đó, nhấp vào nút chèn liên kết trong thanh công cụ.

chèn liên kết trong wordpresse

3. Thao tác này sẽ mở ra một hộp nơi bạn có thể nhập URL của liên kết và một tiêu đề để được hiển thị. Bạn cũng có thể nhấp vào hộp kiểm này để mở liên kết trong một tab mới.

4. Nếu bạn muốn liên kết đến nội dung hiện có trên trang web của mình, chỉ cần nhấp để mở rộng phần này. Bây giờ bạn sẽ thấy một thanh tìm kiếm để tìm kiếm trang web của bạn và một danh sách các bài đăng hoặc trang hiện có. Nhấp vào một trong các mục trong danh sách sẽ thay đổi URL liên kết ở trên.

chèn liên kết trong wordpresse

5. Một khi bạn đã có URL liên kết của bạn đã sẵn sàng để đi, nhấp vào nút Add Link. Bây giờ văn bản đã chọn của bạn sẽ có một liên kết.

6. Để xóa liên kết, hãy chọn văn bản của bạn một lần nữa và nhấp vào nút hủy liên kết trên thanh công cụ. Bây giờ bạn sẽ thấy rằng liên kết của bạn đã bị xóa.

Viết một bình luận