DevVN Local Store – Plugin tạo danh sách cửa hàng trong WordPress

Plugin DevVN Local Store giúp tạo ra các địa điểm cửa hàng, hệ thống cửa hàng, quán ăn hoặc bất kỳ địa điểm nào trên maps 1 cách trực quan nhất. Thuận tiện trong việc tìm kiếm cửa hàng cho người sử dụng với bộ lọc theo tỉnh/ thành phố và quận huyện.

Đây là 1 plugin miễn phí, do người Việt Nam phát triển nên rất dễ cài đặt và sử dụng.

DevVN Local Store – Plugin tạo danh sách cửa hàng trong WordPress

Download | Xem demo

Bạn có thể cài đặt trực tiếp từ trang quản lý plugin của WordPress

DevVN Local Store – Plugin tạo danh sách cửa hàng trong WordPress

 

Viết một bình luận