Bạn đang sử dụng phiên bản PHP nào trong WordPress? Đây là cách kiểm tra

cách kiểm tra phiên bản php

Bất kỳ ai đang sử dụng nền tảng Wordpress cho blog hay website của mình đều đang sử dụng PHP.

Với Wordpress, bạn có thể không bao giờ cần phải học bất kỳ điều gì liên quan đến PHP bởi mọi thứ diễn ra ở phần backend. Và với sự hỗ trợ tuyệt vời từ Plugin, chúng ta có thể thêm nhiều chức năng vào Wordpress mà không phải chỉnh sửa dòng code nào.

Vào tháng 12 năm 2015, phiên bản PHP 7 được phát hành và nếu bạn chú ý, bạn có thể biết rằng hầu hết tất cả các công ty hosting Wordpress phổ biến đều đã chuyển sang PHP 7.