Học WordPress cơ bản: Sử dụng Widget

Widget trong WordPress sẽ giúp bạn thêm nội dung bổ sung và các tính năng vào sidebars của trang WordPress. Ví dụ các widget mặc định của WordPress như Archive, Category, Search hay Text.

Một trong những điều tuyệt vời về Widget là chúng không đòi hỏi phải có kinh nghiệm kỹ năng lập trình hoặc chuyên môn. Nhờ WordPress, chúng ta có thể kéo, thả một cách nhẹ nhàng để thêm, xóa và sắp xếp các widget.

Vị trí thực tế của Widget trên trang web của bạn phụ thuộc vào giao diện mà website đang sở hữu. Hầu hết các theme WordPress đều có những khu vực sidebar để chèn widget vào. Những theme có nhiều chức năng hơn thường có cho phép bạn thêm widget ở Footer, Header.

Ngoài các widget mặc định do WordPress có sẵn, các plugin WordPress cũng thêm các widget của riêng họ. Một số có thể thêm các tùy chọn bổ sung cho các tính năng tùy chỉnh.

Để xem widget hoạt động như thế nào, đăng nhập vào trang WordPress và truy cập vào Appearance> Widgets. Ở phía bên trái của trang, bạn sẽ thấy tất cả các tiện ích có sẵn. Widget mặc định sẽ được hiển thị ở đây, cộng với bất kỳ Widget bổ sung nào đã được bổ sung bởi các plugin đã cài đặt của bạn. Ở bên phải, bạn sẽ thấy tất cả các vị trí widget phụ có sẵn.

Để thêm tiện ích vào vị trí, chỉ cần kéo tiện ích từ vị trí bên trái vào phần bên phải để kích hoạt tiện ích. Để loại bỏ chúng, chỉ cần kéo widget trở lại hoặc nhấn delete.

3 bình luận về “Học WordPress cơ bản: Sử dụng Widget”

Viết một bình luận