2 Cách Cài Đặt Cloudflare cho Website WordPress

cài đặt cloudflare

Cloudflare là một công ty cung cấp mạng phân phối nội dung (CDN), DNS, bảo vệ DDoS và các dịch vụ bảo mật. Họ đã trở nên rất nổi tiếng trong ngành công nghiệp hiệu suất web cho thời gian tra cứu DNS nhanh và có mạng lưới mạnh mẽ hơn 100 trung tâm dữ … Đọc thêm

Học WordPress cơ bản: Sử dụng Widget

widget trong wordpress

Widget trong WordPress sẽ giúp bạn thêm nội dung bổ sung và các tính năng vào sidebars của trang WordPress. Ví dụ các widget mặc định của WordPress như Archive, Category, Search hay Text. Một trong những điều tuyệt vời về Widget là chúng không đòi hỏi phải có kinh nghiệm kỹ năng lập trình … Đọc thêm

Học WordPress cơ bản: Lên lịch đăng bài viết

lên lịch đăng bài viết

Lên lịch đăng bài viết WordPress là một cách dễ dàng để kiểm soát khi nội dung của bạn khi nào được xuất bản. Sử dụng chức năng lập lịch đăng bài viết WordPress tích hợp để tạo 1 thời điểm để xuất bản. Lên lịch đăng bài viết WP Tính năng lên lịch đăng … Đọc thêm