File .htaccess là gì?

File .htaccess là file cấu hình được đọc bởi máy chủ. Nó có thể ghi đè lên nhiều thiết lập cài đặt trên máy  chủ  và có thể được sử dụng để tối ưu website, viết lại URL,…

file .htaccess là gìTrong WordPress, file .htaccess được sử dụng chủ yếu để viết lại URL, làm chúng rõ ràng hơn cho người dùng và cỗ máy tìm kiếm để đọc.

Trong phần Settings > Permalinks của trang quản trị WordPress, bạn có nhiều cấu trúc URL để có thể chọn. WordPress sẽ tự động viết lại file .htaccess để thay đổi URL theo cái mà bạn chọn.

Nếu WordPress không thể viết vào file này, thì bạn sẽ cần phải làm thủ công. Chỉnh sửa file .htaccess bằng tay khá nguy hiểm, bởi vì nó có thể gây ra một số lỗi trên máy chủ nếu thiết lập không đúng, vì vậy hãy chắc chắn rằng chỉ chỉnh sửa file dựa trên những thứ đã được kiểm định.

Ngoài ra, khi bạn cài plugin W3 Total Cache, nó sẽ thay đổi file .htaccess của bạn để thiết lập các chức năng để tối ưu bộ nhớ đệm. Đây là một phần của plugin này.

File .htaccess thường được tìm thấy trong thư mục gốc của website.  Mặc định, các file bắt đầu với dấu chấm sẽ bị ẩn đi trên máy chủ, và dĩ nhiên file .htaccess cũng không ngoại lệ.

Để có thể hiển thị các file bị ẩn đi, bạn cần bật tùy chọn “show hidden files” trên máy chủ.

Viết một bình luận